Merivart

Merivart (Aythya marila) on Eestis mereliste väikeste laidude haruldane haudelind (1-5 paari). Läbirändel aprillis-mais ja oktoobris-novembris on ta arvukas. Osa jääb meile talvitama. Rändeperioodil on parimad vaatlusalad näiteks Haapsalu laht, Matsalu laht (Puise), Pärnu laht, aga ülelendavaid linde näeb arvukalt ka Põõsaspea neemel, Sõrve säärel, Suures väinas.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus