Metsis

Metsis (Tetrao urogallus) on Mandri-Eesti looduslikult säilinud metsaalade väiksearvuline pesitseja (1100-1200 paari). NB! Saartel ei leidu. Paigalind. Sagedamini kohatakse metsateedel toituvaid või jalutavaid linde Soomaa ja Lahemaa rahvuspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal, Puhatu, Sirtsi ja Leidissoo ümbruses jm.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Fotod Loodusemehe pildipangas
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus