Mudanepp

Mudanepp (Lymnocryptes minimus) on Eestis lokaalselt levinud haruldane siirdesoode haudelind (30-60 paari). Rändeajal (aprill, september-november) on ta tavalisem. Linnuvaatlejad kohtavad mudaneppi tavaliselt sügisrändel kõikvõimalikel mudaväljadel, rannaniitudel ja sõnnikuhoidlates. Varjatud eluviisiga lind, keda märgatakse alles siis, kui ta jalge eest lendu tõuseb.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis