Mustkael-pütt

Mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) on lõunapoolse levilaga liik, kes Põhja-Euroopasse satub harva. Linnuharulduste komisjoni andmetel on mustkael-pütti Eestis kohatud kokku 31 korda. Liik on meil mõned korrad ka pesitsenud. Viimane kindel pesitsemine registreeriti 1983. aastal Vooremaal Soitsjärvel, kuid 2016. aastal kinnitas HK kahe paari tõenäolise pesitsemise ka Tartumaal Ilmatsalus.

Liigi määramisel tuleb olla tähelepanelik, sest halbades vaatlusoludes (päike paistab vastu, kauge distants) võib ka sarvikpütt mustkael-pütina tunduda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis