Mustlauk-õgija

Mustlauk-õgija (Lanius minor) on lõunapoolne liik, kelle levila ulatus sajand tagasi Petserimaani. Nüüd satuvad Eestisse üksikisendid peamiselt hiliskevadel ja suvel mai lõpust juulini. Linnuharulduste komisjoni andmetel on mustlauk-õgijat Eestis seni kohatud 31 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto