Musträstas

Musträstas (Turdus merula) on Eestis metsades, parkides ja aedades üldlevinud ja arvukas haudelind (300 000 – 400 000 paari). Suhteliselt tavaline ka talvel, eriti Lääne-Eestis.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis