Nõmmekiur

Nõmmekiur (Anthus campestris) on Eestis haruldane liivikute, luidete ja liivakarjääride haudelind (5-20 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub septembris. Igal aastal leitakse vaid üksikuid territoriaalseid paare.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis