Ööbik

Ööbik (Luscinia luscinia) on Eestis võsastikes ja metsistunud aedades üldlevinud ja tavaline haudelind (130 000 – 200 000 paari). Kevadel saabub mais, sügisel kohtab viimaseid septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis