Ohakalind

Ohakalind (Carduelis carduelis) on Eestis kultuurmaastiku puistutes (hekid, taluaiad, pargid, lehtmetsatukad) üldlevinud ja tavaline haudelind (40 000 – 60 000 paari).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis