Padu-roolind

Padu-roolinnu (Acrocephalus agricola) levila ulatub Mustast merest kuni Ida-Hiinani. Lähimad püsivad pesitsusalad asuvad Lõuna-Ukrainas, kuid mitmeid pesitsusjuhte on teada ka Põhja-Euroopast. Linnuharulduste komisjoni andmetel on padu-roolindu Eestis kohatud 24 korda. Kõik Eestis kohatud isendid on tabatud linnurõngastusjaamades – kolm Viljandimaal Vaiblas ja ülejäänud 21 Pärnumaal Pulgojal.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto