Piilpart

Piilpart (Anas crecca) on Eestis üldlevinud vähearvukas haudelind (2000-3000 paari). Läbirändel (märts-aprill ja september-november) arvukas, tuhandeid isendeid võib kohata näiteks Matsalu lahel, Haapsalu Tagalahel, Häädemeeste–Võiste rannikul, Audru poldril. Üksikud talvitavad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus