Plüü

Plüü (Pluvilais squatarola) on Eestis vaid läbirändaja (mai, juuli-oktoober). Rändel peatub peamiselt mererannas, aga võib kohata ka sisemaa märgaladel. Parimad rändepeatuspaigad on Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari, Puise), Väike väin, Häädemeeste–Võiste rand, Sõrve säär, Haversi jt.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus