Põhjavint

Põhjavint (Fringilla montifringilla) on Eestis soiste metsade haruldane pesitseja (1-10 paari). Läbirändel aprillist maini ja septembrist novembrini on ta meil aga tavaline, üksikud jäävad ka talvitama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis