Porr

Porr (Certhia familiaris) on Eestis kuuse- ja segametsades ning parkides üldlevinud ja tavaline haudelind (100 000 – 200 000 paari).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis