Puna-harksaba

Puna-harksaba (Milvus milvus) on lõunapoolse levilaga liik, kelle lähimad püsivad pesitsusalad jäävad Läti edelaossa ja kes on viimasel kümnendil meil taas muutunud iga-aastaseks külaliseks. Linnuharulduste komisjoni andmetel on puna-harksaba Eestis kohatud kokku ligikaudu 60 korda. Liigi pesitsemine tuvastati Eestis esmakordselt 2015. aastal Sooblase külas Valga maakonnas, samas kohas pesitses puna-harksaba ka 2016. aastal.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus