Puna-veetallaja

Puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius) on Kõrg-Arktika liik, kes Põhja- ja Lääne-Euroopas on harv külaline. Tavaliselt kohatakse puna-veetallajat meil läänerannikul sügisel.

Kõik puna-veetallaja vaatlused kuuluvad linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele. Eestis on teda kohatud 21 korda, kõiki HK poolt aktsepteeritud vaatlusi näeb siin.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis