Rabapistrik

Rabapistrik (Falco peregrinus) on Eestis vähearvukas läbirändaja (märts-mai, september-november), üksikud jäävad harva ka talvitama. Pesitsejana on ta meilt kadunud. Sagedamini kohatakse läbirändavaid rabapistrikke näiteks Sõrve säärel ja Põõsaspea neemel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis