Rästas-roolind

Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus) on vähearvukaim roolind Eestis (10 000 – 15 000 paari), kes elutseb vaid suuremates roomassiivides. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris. Tavaline haudelind näiteks Sutlepa merel, Matsalu lahel, Linnulahel ja Mullutu-Suurlahel, Võrtsjärve ja Peipsi roostikes, Pikla kalatiikidel, Aardla poldril.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis