Rohukoskel

Rohukoskel (Mergus serrator) on meie rannikul ja saartel väiksearvuline, aga üldlevinud haudelind (400-600 paari). Sisemaal kohatakse harva. Vähesed talvitavad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis