Rohunepp

Rohunepp (Gallinago media) on Eestis ebaühtlaselt levinud harv luhtade haudelind (600-800 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub septembris. Kõige paremini saab rohuneppe vaadelda mais ja juunis õhtuhämaruses nende mängupaikades. Kaitsekaalutlustel on kõigile huvilistele avalikustatud Eestis vaid üks rohunepi mängukoht Kärevere luhal. Sügisrändel on ta varjatud eluviisiga ja sarnaselt mudanepiga tõuseb lendu alles vaatleja jalge eest.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis