Roo-loorkull

Roo-loorkull (Circus aeruginosus) on Eestis väiksearvuline, aga üldlevinud haudelind (800-1300 paari), kes pesitseb roostikes. Saagijahil võib neid näha ka põldudel, luhtadel, rannakarjamaadel. Kevadel saabub juba märtsis, sügisel lahkuvad oktoobris. Arvukamalt võib roo-loorkulle vaadelda Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal, Võrtsjärve kaldaaladel, aga ka Aardla poldril, Ilmatsalu kalatiikidel jm.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis