Roo-ritsiklind

Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides) on Eestis kasvava arvukusega ja nüüdseks juba üldlevinud ning suuremates roomassiivides kohati arvukas haudelind (5000-10000 paari). Kevadel saabub meile aprillis ja sügisel lahkub septembris. Elutseb vaid roostikes.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis