Roohabekas

Roohabekas (Panurus biarmicus) on meil peamiselt Lääne-Eesti roostikes väiksearvuline haudelind (200-2000 paari) ja talvitaja. Parimad kohad liigi leidmiseks on näiteks Sutlepa meri ja Saunja laht, Haapsalu Tagalaht, Pärnu Raeküla roostik, Käina laht, Pikla kalatiigid, Kuressaare laht. Sisemaal on regulaarselt leitud näiteks Võrtsjärve põhjaosa roostikest.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis