Rooruik

Rooruik (Rallus aquaticus) on peamiselt roostikes ja hundinuiastikes elutsev väiksearvuline haudelind (1000-2000 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub oktoobris. Üksikuid linde on leitud ka talvitamas. Varjatud eluviisi tõttu õnnestub harva näha. Liik tuvastatakse iseloomuliku hääle järgi. Rooruika võib lihtsamini leida nt Sutlepa mere roostikest, Kuressaare (Roomassaare) ja Haapsalu veepuhastusjaamade juurest, Laidevahe looduskaitsealalt, Linnulahelt ja Mullutu-Suurlahelt, Käina lahelt, Matsalu lahelt (näiteks Penijõe linnutorni juurest), Pikla kalatiikidelt, Aardla poldrilt, Võrtsjärve lõunaotsa roostikest jm.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis