Roosterind-tüll

Roosterind-tülli (Charadrius morinellus) peamised pesitsusalad Euroopas on Suurbritannias ja Põhja-Fennoskandias, Aasias on ta levinud Põhja-Siberis ning Uuralites ja Lõuna-Siberi mäestikes. Eestis on ta väiksearvuline hajus läbirändaja, kes võib olla tavalisem, kui väheste leidude põhjal praegu järeldada saab. Roosterind-tüll peatub rändeperioodil (eelkõige mais ja septembris) küntud põldudel, kus linde on väga raske märgata. Linnuharulduste komisjoni andmetel on roosterind-tülli Eestis kohatud üle neljakümne korra.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus