Siisike

Siisike (Carduelis spinus) on Eestis peamiselt kuusikutes üldlevinud ja arvukas haudelind (100 000 – 150 000 paari).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis