Sinikael-part

Sinikael-part (Anas platyrhynchos) on Eestis üldlevinud ja tavaline pesitseja (30 000-50 000 paari), läbirändaja ja talvitaja.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus