Sookurg

Sookurg (Grus grus) on Eestis üldlevinud ja suhteliselt tavaline kasvava arvukusega haudelind (7000-8000 paari). Kevadel saabuvad esimesed isendid juba märtsis, sügisel lahkuvad septembris-oktoobris. Pesitseb kõikvõimalikes märgades elupaikades – soodes, luhtadel, aga ka roostikes ja raiesmikel. Sügiseti (VIII–IX) koonduvad suurtesse kogumitesse ööbima. Suurimad ööbimiskogumid (tuhanded linnud) on teada Matsalu rahvuspargis (Põgari, Rannajõe) ja Silma looduskaitsealal (Saunja laht).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis