Soopart

Soopart (Anas acuta) on meil haruldaseks muutunud haudelind, Eestis pesitseb vaid 10-20 paari. Rändel (aprillis, septembris-oktoobris) peatub kohati väga arvukalt (Matsalu laht, Haapsalu Tagalaht, Väike väin).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus