Sõtkas

Sõtkas (Bucephala clangula) on meil üldlevinud väiksearvuline haudelind (sisemaal), kelle arvukuseks hinnatakse Eestis 3000-5000 paari. Rändel (märts-mai ja september-november) on ta arvukas. Kui jääolud võimaldavad, jääb arvukalt talvitama. Parimad rändepeatuspaigad on Matsalu laht, Sõrve sääre ümbrus, Häädemeeste–Võiste rannik, Põõsaspea neeme ümbrus, Paldiski laht, Väike väin, Haapsalu laht, Kuressaare laht jt. Talvitab arvukalt Küdema lahel, Tagamõisa poolsaare ümbruses, Põõsaspea neeme ümbruses, Sõrve poolsaare vetes.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis