Stepi-loorkull

Stepi-loorkull (Circus macrourus) on kagupoolse levilaga liik, kes pesitseb Ukrainast ja Lõuna-Venemaalt ida suunas Mongooliani. Eestisse satub ta suhteliselt sageli, üksikuid isendeid nähakse meil igal aastal aprillis–mais ja augustis–septembris. Kõik stepi-loorkulli vaatlused kuuluvad linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele. HK andmetel on stepi-loorkulli Eestis kohatud üle 100 korra.

Ilmselt on stepi-loorkull Eestis tavalisem külaline kui arvatakse, aga liigi määramine on raske. Emaslindude ja noorlindude määramine on väga keeruline. Eriti hoolikalt tuleb kirjeldada tiiva alapoole ja pea mustrit. Soomes on tõestatud ka stepi-loorkulli segapesitsemine nii soo- kui ka välja-loorkulliga. Hübriidide võimalust tuleb stepi-loorkulli määramisel kindlasti arvesse võtta. Võrreldes Soomega on Eestis stepi-loorkulli vaatlusi üllatavalt vähe, mis peegeldab meie vähest linnuvaatlejate hulka ja aktiivsust.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus