Suurkoovitaja

Suurkoovitaja (Numenius arquata) on Eestis üldlevinud, aga vähearvukas peamiselt niitudel, kultuurrohumaadel ja soodes elutsev haudelind (2000-4000 paari). Rändeajal (märts-aprill, juuli-oktoober) võib kohata suuremaid kogumeid (kuni sajad linnud) näiteks Häädemeeste–Võiste rannikul, Matsalu rahvuspargis (Haeska, Põgari), Väiksel väinal, Sõrve poolsaarel, Sangla poldril.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis