Suurrüdi

Suurrüdi (Calidris canutus) Eestis ei pesitse, kuid on rannikul suhteliselt arvukas läbirändaja (mai-juuni, juuli lõpp-september), sisemaal haruldane. Parimad vaatluskohad on näiteks Väike väin (kevadrändel tuhanded), Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari, Puise), Haversi, Häädemeeste–Võiste rand. Suurrüdi on Kõrg-Arktika pesitseja, talvitab Lääne-Euroopa ja Lääne-Aafrika randadel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus