Teder

Teder (Tetrao tetrix) on meil üldlevinud ja suhteliselt tavaline haudelind (4000-6000 paari). Paigalind. Elutseb soodega piirnevates metsades ja puissoodes. Kevaditi kostab mängulaul väga kaugele ja liigi leidmisega erilisi raskusi ei ole.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis