Tõmmukajakas

Tõmmukajakas (Larus fuscus) on Eestis kaugeimate avamereliste väikesaarte haruldane haudelind (10-30 paari). Rändeperioodil (märts-aprill, juuli-oktoober) kohatakse üksikuid linde kõikjal merel, aga ka sisemaal. Talvel on ta meil väga haruldane.

Eestis pesitseb alamliik fuscus, aga vahest harva kohatakse ka nn tuhkseljalisi tõmmukajakaid heuglini/graellsii/intermedius, kelle täpset alamliigilist kuuluvust ei saa välimuse järgi määrata.

Tõmmukajaka määramisel eksitakse sageli. Kuna ka merikajakal on tume selg ja liigid tunduvad esmapilgul suhteliselt sarnased, siis kiputakse väiksemaid merikajakaid tõmmukajakateks määrama. NB! Liikide suurused varieeruvad ning tõmmu- ja merikajaka suurused kattuvad, seega ei tohi neid liike vaid suuruse põhjal määrata, vaid tuleb ikka kõiki tunnuseid vaadata. Lisaks seda, et tõmmukajakad on üldjuhul oktoobri teisel poolel juba talvitusaladel ja meil võib hilissügisel kohata pigem vaid üksikuid noorlinde. Oktoobris (rääkimata novembris) vaadeldud tõmmukajaka vanalindude salgad on ülimalt suure tõenäosusega ikka merikajakad. Isegi kogenud linnuvaatlejad kipuvad kajakate määramisel eksima, peab hoolikam olema.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis