Tulipart

Tulipardi (Tadorna ferruginea) pesitsusalad asuvad Kagu-Euroopas, Põhja-Aafrikas ning Kesk- ja Sise-Aasias. Linnuharulduste komisjoni andmetel on tuliparti Eestis kohatud kokku vaid 18 korda. Viimastel aastatel on tulipardi vaatluste arv Eestis sagenenud – aastatel 2011-2016 on teda Eestis kohatud 13 korda.

Euroopas on tulipardi konkreetsete isendite päritolu raske tuvastada, sest mitmel pool (nt Venemaal, Ukrainas ja Šveitsis) on vangistusest põgenenud isendite baasil tekkinud uued kohalikud asurkonnad. Ukrainas on täheldatud ka põlisasurkonna isendite ja puuripõgenike segapesitsemist.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto