Turteltuvi

Turteltuvi (Streptopelia turtur) on Eestis üldlevinud, aga väiksearvuline metsade haudelind (1000-3000 paari). Arvukus on viimasel ajal langenud. Kevadel saabub aprillis – mais, sügisel lahkub augustis – septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis