Tuuletallaja

Tuuletallaja (Falco tinnunculus) on meil väiksearvuline haudelind (600-900 paari), kes Lääne- ja Põhja-Eestis on palju tavalisem, kui Lõuna- ja Ida-Eestis. Kevadel saabuvad esimesed juba märtsis, sügisel lahkub oktoobris, on ka üksikud talvitusjuhud teada. Elutseb kultuurmaastikul ja teda võib sageli põldude kohal saagijahil rappelendu tegemas näha.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis