Väikehüüp

Väikehüüp (Ixobrychus minutus) on lõunapoolse levilaga liik, keda linnuharulduste komisjoni andmetel on Eestis kohatud vaid 16 korda. Väikehüüp on on 1950-ndatel aastatel Eestis ka pesitsenud, pesakondi leiti siis Alatskivi ja Elistvere järvelt.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis