Väikekajakas

Väikekajakas (Hydrocoloeus minutus) on Eestis ebaühtlase levikuga väiksearvuline haudelind (500-1000 paari). Parimad pesitsusalad on olnud näiteks Räpina ja Aardla polder, Lahepera järv, Emajõe suudmeala, Vooremaa järved, Väike väin, Silma looduskaitseala, Laidevahe looduskaitseala. Rändeajal (aprill-mai, juuli-november) kohatakse suhteliselt arvukalt kõikjal rannikul. Väiksel määral jäävad Sõrve poolsaare vetesse talvitama (sõltuvalt talvest).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis