Väikekoovitaja

Väikekoovitaja (Numenius phaeopus) on Eestis ebaühtlase levikuga harv rabade haudelind (400-700 paari), keda kohatakse meil peamiselt läbirändel (aprill-mai, juuli-september). Rändeajal on väikekoovitajaid arvukamalt kohatud näiteks Häädemeeste–Võiste rannikul ja Sõrve poolsaarel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis