Väikeluik

Väikeluik (Cygnus columbianus) Eestis ei pesitse. Teda kohatakse meil vaid läbirändel peamiselt aprillis ja mais ning oktoobris ja novembris, üksikud talvitavad. Tähtsamateks rändepeatuspaikadeks on Eestis Matsalu laht, Haapsalu laht ja Silma looduskaitseala, Väike väin, Käina laht, Audru polder ja Pärnu laht, Kallaste–Mustvee rannik Peipsi järvel, Lahepera järv.

Eestis esineb alamliik bewickii, Põhja-Ameerika alamliiki columbianus on linnuharulduste komisjoni andmetel Eestis kohatud vaid neljal korral.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus