Väikepütt

Väikepütt (Tachybaptus ruficollis) on Eestis harv pesitseja taimestikurohketel järvedel ja tiikidel (20-40 paari). Varjatud eluviisi tõttu on ta raskesti vaadeldav. Muutuvad julgemaks alles pesitsusperioodi lõppedes augustis–septembris. Regulaarselt kohatakse väikepütti näiteks Aardla poldril, Ilmatsalu ja Haaslava kalatiikidel, Haapsalu Tagalahel, Pikla tiikidel, Paljassaares. Üksikud talvitavad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis