Väiketsiitsitaja

Väiketsiitsitaja (Emberiza pusilla) on kirdepoolse levilaga liik, keda meil kohatakse peamiselt rändeajal. Linnuharulduste komisjoni andmetel on väiketsiitsitajat Eestis kohatud vaid 12 korda, neist 7 vaatlust pärineb Sõrve säärelt Saaremaalt.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis