Vaenukägu

Vaenukägu (Upupa epops) on Eestis haruldane haudelind, keda võib sagedamini kohata Pärnumaal Kabli–Võiste piirkonnas ja Haapsalu ümbruses. Pesitsejate arvukuseks hinnatakse Eestis 5-20 paari. Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub enamasti septembris, aga üksikud on meile ka talveks jäänud.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis