Valge-toonekurg

Valge-toonekurg (Ciconia ciconia) on meil kasvava arvukusega (2014. aastal 4500-5500 paari) kultuurmaastiku lind, kes on muutunud tavaliseks kogu Mandri-Eestis. Saartest pesitsevad üksikud paarid vaid Saaremaal. Kevadel saabub peamiselt aprillis, sügisel lahkub augustis-septembris.

Viimane põhjalikum ülevaade valge-toonekure arvukuse, leviku, pesitsusedukuse ja pesapaikade kohta Eestis ilmus 2015. aastal: Ots, M. 2015: Valge-toonekure (Ciconia ciconia) loendus Eestis 2014. aastal. Hirundo 2015 (1) 10-19.

Valge-toonekure pesi ja pesitsusandmeid saab sisestada ja vaadata valge-toonekure pesapaikade kaardirakenduses.

Juhiseid valge-toonekure pesaaluste rajamise kohta leiab EOÜ veebilehelt.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis