Valgepõsk-lagle

Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) on meil väga arvukas läbirändaja (aprillis–mais ja septembris–novembris) ning väiksearvuline pesitseja (80-110 paari). Rändeperioodil peatub peamiselt rannakarjamaadel ja -niitudel. Matsalu Rahvuspargi aladel peatub igal aastal kümneid tuhandeid isendeid. Peamised pesitsusalad asuvad Novaja Zemljal, Teravmägedel ja Gröönimaal, viimastel kümnenditel on väike asurkond tekkinud ka Läänemere saartele.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus