Valgesilm-vart

Valgesilm-vart (Aythya nyroca) on lõuna- ja kagupoolse levilaga liik, keda Eestis kohatakse seniarvatust harvemini. Linnuharulduste komisjoni andmetel on valgesilm-varti Eestis kohatud vaid 9 korda. Osa varasemaid teateid põhines tõestamata andmeil või oli tegemist eksimäärangutega. Iga keskmisest ruskem ja valge sabaalusega vart pole veel valgesilm-vart ning vartide määramisel tuleb alati ka hübriidide võimalusega arvestada.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto