Valgetiib-viires

Valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus) on kagupoolse levilaga liik, kes on viimastel kümnenditel järjest enam Eestisse sattunud ja siin ka pesitsema hakanud. Valgetiib-viire arvukus Eestis on kõikuv, pesitsejaid on sõltuvalt aastast 5-100 paari. Kõige regulaarsemalt ja sagedamini kohatakse teda mais ja juunis Aardla- ja Räpina poldritel.

Linnuharulduste komisjon (HK) käsitles kõiki valgetiib-viire vaatlusi kuni 2009. aastani ja lisaks pesitsusvaatlusi veel kuni 2010. aastani. Kõiki HK poolt aktsepteeritud teateid näeb siit.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus