Veetallaja

Veetallaja (Phalaropus lobatus) on Eestis väiksearvuline läbirändaja (mai-juuni, juuli-september), viimastel kümnenditel ei ole Eestis pesitsenud. Võib kohata mererandadel, aga ka sisemaa madalatel veekogudel. Sageli võib toituvaid veetallajaid leida ajutistel väikestel lompidel. Arvukamalt (isegi kuni kümneid isendeid korraga) on veetallajaid kohatud näiteks Haversis, Matsalu rahvuspargis (Keemu, Haeska, Põgari, Puise), Haapsalu lahel, Häädemeeste–Võiste rannikul, Aardla poldril.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus